Nabavka usluga pranja vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ
PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 410-7-2-4-29/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i
Hercegovine
Kontakt osoba: Inesa Šafro
Adresa: Ortiješ b.b
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227685650001
Telefon: 036281000
Faks: 036281010
Elektronska pošta: info@bhansa.gov.ba
Internet adresa:www.bhansa.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Pranje vozila Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne
i Hercegovine
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Pranje vozila Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne
i Hercegovine na lokacijama Mostar, Sarajevo, Tuzla i Banja Luka
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 23.5.2014. Vrijeme: 11:00
Adresa i mjesto: Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi
Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, Mostar
(D-7038-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: