Nabavka usluga prevoza pacijenata na hemodijalizu

Datum objave: 22.08.2016. 14:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

657-7-2-9-3-8/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA "SVETI VRAČEVI" ČELINAC
IDB/JIB 4401303570003
Kontakt osoba Verica Topić
Adresa Vidovdanska br 5
Poštanski broj 78240 Čelinac (sp bl)
Opština/Grad Čelinac
Telefon (051) 551-044
Faks (051) 555-260
Elektronska pošta dzcelinac@teol.net
Internet adresa www.dzcelinac.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Čelinac

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga prevoza pacijenata na hemodijalizu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je: Nabavka usluga prevoza pacijenata na hemodijalizu.
Prevoz pacijenata na hemodijalizu i briga za pacijente od stana do dijaliznog centra i od dijaliznog centra do stana.
Prevoz pacijenata se vrši tri puta sedmično, a pacijenti su podijeljeni dnevno u pet grupa. Broj pacijenata u prvoj grupi je 6
pacijenata, druga grupa 3 pacijenta i treća grupa 3 pacijenta i četvrta i peta grupa po 1 pacijent.
Predviđeno vrijeme dijaliziranja pacijenata prema rasporedu dijaliznog centra: I grupa 7:00-12:00h, II grupa 12:00-17:00h i III
grupa 17:00-22:00h. Putni pravci:
I-(6 pacijenata)-Čelinac-Mlinska Rijeka-Banja Luka(Dijalizni centar)-Čelinac-Mlinska Rijeka - 78km,
II-(3 pacijenta)-Čelinac-Popovac-Šahinovići-Čelinac-Banja Luka (Dijalizni centar)-Čelinac – Popovac-Šahinovići-108km,
III-(3 pacijenta)-Čelinac-Jošavka-Šnjegotina Velika--Banja Luka (Dijalizni centar)-Čelinac – Šnjegotina Velika 198km.
IV-(1 pacijent)-Čelinac-Karač-Banja Luka(dijalizni centar)-Čelinac-Karač 196km
V-(1pacijent)-Čelinac-Popovac-Čelinac-Popovac 118km
Usluga prevoza se vrši jednim vozilom po grupama, koje je odgovarajuće za prevoz dijaliziranih pacijenata.
Izvršilac usluge prevoza pacijenata na dijalizu je duzan dostaviti popunjen putni nalog do 3-eg u mjesecu za prethodni
mjesec u kome je naznaceno pocetno i krajnje stanje kilometara, registarski broj vozila kao i marku vozila.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60130000-8 Usluge drumskog putničkog prevoza za posebne namjene
Dodatni predmet(i) 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Trenutno se vrši prevoz 14 pacijenata, tri puta sedmično. Ponudu dostaviti za prevoz 15 pacijenata. Prema tom broju i
sadašnjem rasporedu , godišnje bi se izvršio prevoz 2340 pacijent.( 15 pacijenata x 13 puta mjesečnox 12 mjeseci)

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja "Sveti Vračevi", Čelinac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina po zaključenju Ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje do 30 dana

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.9.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 2.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto JZU Dom Zdravlja Sveti Vračevi Čelinac u sali za sastanke


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Verica Topić
Adresa Vidovdanska br 5
Poštanski broj 78240 Čelinac (sp bl)
Opština/Grad Čelinac
Telefon (051) 551-044
Faks (051) 555-260
Elektronska pošta dzcelinac@teol.net
Internet adresa www.dzcelinac.org
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
657-7-2-9-3-8/16
PODIJELI: