Nabavka usluga prijevoza učenika na relaciji Balići-Nević Polje-Stojkovići

Datum objave: 11.08.2016. 11:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.08.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

864-7-2-3-3-1/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "FRA MARIJAN ŠUNJIĆ"
IDB/JIB 4236220500002
Kontakt osoba FRANJO NEIMAREVIĆ
Adresa Stojkovići bb
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 791-063
Faks (030) 791-063
Elektronička pošta osstojkovici@net.hr
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina


Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

prijevoz učenika na relaciji Balići-Nević Polje-Stojkovići-OŠ"fra Marijan Šunjić", 70 učenika, u dvije smjene

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prijevoza
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prijevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

31.6.2017. godine(178 dana)

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10350,70

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Stojkovići-Općina Novi Travnik

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2016./2017. godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

19.8.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 19.8.2016. 10:23:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.8.2016. 10:24:00
Adresa i mjesto OŠ"fra Marijan Šunjić" Stojkovići


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba FRANJO NEIMAREVIĆ
Adresa Stojkovići bb
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 791-063
Faks (030) 791-063
Elektronička pošta osstojkovici@net.hr
Internet adresa osstojkovici@net.hr
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
864-7-2-3-3-1/16
PODIJELI: