Nabavka usluga prijevoza učenika s posebnim potrebama Osnovne škole Orašje

Datum objave: 17.10.2016. 13:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.10.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

5683-7-2-2-3-1/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv Osnovna škola Orašje
IDB/JIB 4254006660009
Kontakt osoba Ružica Vuković
Adresa 11. ulica br.2
Poštanski broj 76270 Orašje (hp mo)
Općina/Grad Orašje
Telefon (031) 712-137
Faks (031) 744-046
Elektronička pošta osnovna.skola.orasje2015@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Posavski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o pružanju usluga prijevoza učenika s posebnim potrebama Osnovne škole Orašje


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika s posebnim potrebama na relaciji Donja Mahala, Tolisa, Matići, Orašje u oba smjera

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prijevoza; usluge putnih agencija


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Orašje

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

01.11.2016 do 30.06.2017.godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

po konkurentskom zahtjevu

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

po konkurentskom zahtjevu

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

po konkurentskom zahtjevu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

po konkurentskom zahtjevu

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

27.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 28.10.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto Osnovna škola Orašje, 11.ulica br. 2 76270 Orašje

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5683-7-2-2-3-1/16
PODIJELI: