Nabavka usluga prijevoza učenika u školskoj 2016./2017. godini

Datum objave: 30.09.2016. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

457-7-2-4-3-3/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVICA
IDB/JIB 4236199380000
Kontakt osoba NATAŠA PETROVIĆ
Adresa ULICA 22 PROSINCA B.B
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 711-585
Faks (030) 711-585
Elektronička pošta skola.dubravica@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2016./2017.GODINI


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2016./2017 GODINI NA RELAZIJAMA :
LOT 1. KRČEVINE - DUBRAVICA
LOT 2. ŠANTIĆI - GORNJA ROVNA - DUBRAVICA
LOT 3. NADIOCI - DUBRAVICA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prijevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

ŠKOLSKO 2016./2017.GODINA

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26465,38

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OPĆINA VITEZ

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

OD 1.10.2016. GOD. DO 16.6.2017.GOD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

28.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 28.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto UL 22. PROSINCA BB 72250 VITEZ OŠ "DUBRAVICA"

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
457-7-2-4-3-3/16
PODIJELI: