Nabavka usluga prijevoza učenika za 2016.

Datum objave: 19.09.2016. 10:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

89-7-2-12-3-9/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OŠ "DONJA VIDOVSKA"
IDB/JIB 4263068920006
Kontakt osoba Zemira Osmanović
Adresa Donja Vidovska
Poštanski broj 77235 Mala Kladuša (bhp sa)
Općina/Grad Velika Kladuša
Telefon (037) 723-331
Faks (037) 723-331
Elektronska pošta os.donjavidovska@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

prijevoz učenika za 2016

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

prijevoz učenika za 2016. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Član 45. ZJNBiH, a dokazi definisani detaljno u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

25.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.9.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 25.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto JU OŠ "Donja Vidovska"


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Zemira Osmanović
Adresa Donja Vidovska
Poštanski broj 77235 Mala Kladuša (bhp sa)
Općina/Grad Velika Kladuša
Telefon (037) 723-331
Faks (037) 723-331
Elektronska pošta os.donjavidovska@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Zemira Osmanović
Adresa Donja Vidovska
Poštanski broj 77235 Mala Kladuša (bhp sa)
Općina/Grad Velika Kladuša
Telefon (037) 723-331
Faks (037) 723-331
Elektronska pošta os.donjavidovska@hotmail.com
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Zemira Osmanović
Adresa Donja Vidovska
Poštanski broj 77235 Mala Kladuša (bhp sa)
Općina/Grad Velika Kladuša
Telefon (037) 723-331
Faks (037) 723-331
Elektronska pošta os.donjavidovska@hotmail.com
Internet adresa
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji: Grabici-Johovica-Križ-Bajrektari-Donja Vidovska, i nazad

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

4

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12960,68

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2016.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Donja Vidovska"ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji: Kudići-Krndija-Johar-Metla-Donja Vidovska, i nazad

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

4

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11333,33

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2016.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Donja Vidovska"
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
89-7-2-12-3-9/16
PODIJELI: