Nabavka usluga prijevoza učenika za školsku 2016/2017.godinu

Datum objave: 11.08.2016. 13:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

612-1-2-5-3-3/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "MEHURIĆI"
IDB/JIB 4236142860005
Kontakt osoba Senad Ribo
Adresa Mehurići bb
Poštanski broj 72282 Mehurići (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 564-402
Faks (030) 564-402
Elektronska pošta osmehurici@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača prijevoza učenika OŠ"Mehurići" Mehurići za školsku 2016/2017.godinu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača prijevoza učenika OŠ"Mehurići" Mehurići za školsku 2016/2017.godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto OŠ ''Mehurići''; Mehurići bb, 72282 Mehurići

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije možete dobiti u OŠ ''Mehurići'' od 08-16h svakim radnim danom!


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Podskomorje- Zagrađe (Luka) - OŠ „Mehurići“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prevoza učenika OŠ “MEHURIĆI” Mehurići, u periodu od 05.09.2016. godine
do 16.06.2017. godine, ( 178 dana) na relaciji:
1. Podskomorje- Zagrađe (Luka)- OŠ „Mehurići“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

11.940,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10204,74

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

178 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OŠ „Mehurići“
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Orahovo- Donje Orahovo- OŠ „Mehurići“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prevoza učenika OŠ “MEHURIĆI” Mehurići, u periodu od 05.09.2016. godine do 16.06.2017. godine, ( 178 dana) na
relaciji:
Orahovo- Donje Orahovo- OŠ „Mehurići“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

21.117 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18049,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

178 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OŠ „Mehurići“ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dub- OŠ „Mehurići“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prevoza učenika OŠ “MEHURIĆI” Mehurići, u periodu od 05.09.2016. godine
do 16.06.2017. godine, ( 178 dana) na relaciji:
Dub- OŠ „Mehurići“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

12.995 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11107,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

178 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OŠ „Mehurići“
ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Gl.Bukovica-Potok-Podvišnjevo-Poddub- OŠ „Mehurići“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prevoza učenika OŠ “MEHURIĆI” Mehurići, u periodu od 05.09.2016. godine
do 16.06.2017. godine, ( 178 dana) na relaciji:
Gl.Bukovica-Potok-Podvišnjevo-Poddub- OŠ „Mehurići“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

27.615 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23602,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

178 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OŠ „Mehurići“

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
612-1-2-5-3-3/16
PODIJELI: