Nabavka usluga pristupa internetu

Datum objave: 09.04.2021. 13:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

743-7-2-107-3-51/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB 4401711930000
Kontakt osoba/Služba za kontakt ERVINA SAMARDŽIĆ
Adresa Bana Lazarevića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 335-100
Faks (051) 335-338
Elektronska pošta ervina.catak@uino.gov.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

14

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Vršenje usluga pristupa internetu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje usluga pristupa internetu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Uprava za indirektno oporezivanje, Središnji ured, Bana Lazarevića bb, Banja
Luka
Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT I- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Središnjeg ureda UIO, ul. Bana Lazarevića bb, Banja Luka, ADSL:
120/50 Mbps, (primarni 1)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT I- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Središnjeg ureda UIO, ul. Bana Lazarevića bb, Banja Luka, ADSL:
120/50 Mbps, (primarni 1)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1435,90

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Asimetričnost 10,00 %
2 Brzina protoka (dolazni smjer-downlink, gledano sa strane UIO) 35,00 %
3 Cijena 55,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije


Rok za preuzimanje tenderske 19.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT II- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Središnjeg ureda UIO, ul. Bana Lazarevića bb, Banja Luka, ADSL:
120/50 Mbps, (redudantni 1)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT II- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Središnjeg ureda UIO, ul. Bana Lazarevića bb, Banja Luka, ADSL:
120/50 Mbps, (redudantni 1)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1435,90

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Asimetričnost 10,00 %
2 Brzina protoka (dolazni smjer-downlink, gledano sa strane UIO) 35,00 %
3 Cijena 55,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije


Rok za preuzimanje tenderske 19.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT III- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Središnjeg ureda UIO, ul. Bana Lazarevića bb, Banja Luka,
simetrično: 40/40 Mbps, (primarni 2)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT III- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Središnjeg ureda UIO, ul. Bana Lazarevića bb, Banja Luka,
simetrično: 40/40 Mbps, (primarni 2)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3517,95

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Brzina protoka 45,00 %
2 Cijena 55,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT IV- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Središnjeg ureda UIO, ul. Bana Lazarevića bb, Banja Luka,
simetrično: 40/40 Mbps, (redudantni 2.1)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT IV- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Središnjeg ureda UIO, ul. Bana Lazarevića bb, Banja Luka,
simetrično: 40/40 Mbps, (redudantni 2.1)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3517,95

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Brzina protoka 45,00 %
2 Cijena 55,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT V- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Središnjeg ureda UIO, ul. Bana Lazarevića bb, Banja Luka,
simetrično: 40/40 Mbps, (redudantni 2.2)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT V- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Središnjeg ureda UIO, ul. Bana Lazarevića bb, Banja Luka,
simetrično: 40/40 Mbps, (redudantni 2.2)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3517,95

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Brzina protoka 45,00 %
2 Cijena 55,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT VI- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Središnjeg ureda UIO, ul. Bana Lazarevića bb, Banja Luka,
simetrično: 30/30 Mbps, (primarni 3)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT VI- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Središnjeg ureda UIO, ul. Bana Lazarevića bb, Banja Luka,
simetrično: 30/30 Mbps, (primarni 3)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2564,10

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Brzina protoka 45,00 %
2 Cijena 55,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT VII- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Regionalnog centra Banja Luka, ul. Mladena Stojanovića br. 7,
simetrično: 15/15 Mbps, (redudantni 3)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT VII- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Regionalnog centra Banja Luka, ul. Mladena Stojanovića br. 7,
simetrično: 15/15 Mbps, (redudantni 3)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2276,92

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Brzina protoka 45,00 %
2 Cijena 55,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT VIII- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Regionalnog centra Mostar, ul. Rodoč bb, ADSL: 100/20 Mbps

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT VIII- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Regionalnog centra Mostar, ul. Rodoč bb, ADSL: 100/20 Mbps

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2205,13

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Asimetričnost 10,00 %
2 Brzina protoka (dolazni smjer-downlink, gledano sa strane UIO) 35,00 %
3 Cijena 55,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT IX- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Regionalnog centra Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne bb, ADSL: 100/20
Mbps

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT IX- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Regionalnog centra Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne bb, ADSL: 100/20
Mbps

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2205,13

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Asimetričnost 10,00 %
2 Brzina protoka (dolazni smjer-downlink, gledano sa strane UIO) 35,00 %
3 Cijena 55,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije


Rok za preuzimanje tenderske 19.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT X- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Regionalnog centra Tuzla, ul. Mitra Trifunovića Uče 161, ADSL:
100/20 Mbps

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT X- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Regionalnog centra Tuzla, ul. Mitra Trifunovića Uče 161, ADSL:
100/20 Mbps

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2205,13

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Asimetričnost 10,00 %
2 Brzina protoka (dolazni smjer-downlink, gledano sa strane UIO) 35,00 %
3 Cijena 55,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije


Rok za preuzimanje tenderske 19.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT XI- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Regionalnog centra Banja Luka, ul. Mladena Stojanovića br. 7, ADSL:
100/20 Mbps

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT XI- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Regionalnog centra Banja Luka, ul. Mladena Stojanovića br. 7, ADSL:
100/20 Mbps

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1025,64

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Asimetričnost 10,00 %
2 Brzina protoka (dolazni smjer-downlink, gledano sa strane UIO) 35,00 %
3 Cijena 55,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije


Rok za preuzimanje tenderske 19.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT XII- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Carinske ispostave Gradiška, Čatrnja bb, ADSL: 40/4 Mbps

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT XII- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Carinske ispostave Gradiška, Čatrnja bb, ADSL: 40/4 Mbps

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1743,59

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Asimetričnost 10,00 %
2 Brzina protoka (dolazni smjer-downlink, gledano sa strane UIO) 35,00 %
3 Cijena 55,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT XIII- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Carinske ispostave Sarajevo, Braće Baljić bb, ADSL: 40/4 Mbps

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT XIII- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Carinske ispostave Sarajevo, Braće Baljić bb, ADSL: 40/4 Mbps

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1743,59

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Asimetričnost 10,00 %
2 Brzina protoka (dolazni smjer-downlink, gledano sa strane UIO) 35,00 %
3 Cijena 55,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT XIV- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Carinske laboratorije, Ramići bb, ADSL: 30/3 mbps

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT XIV- Vršenje usluge pristupa internet mreži na lokaciji Carinske laboratorije, Ramići bb, ADSL: 30/3 mbps

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

605,12

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Asimetričnost 10,00 %
2 Brzina protoka (dolazni smjer-downlink, gledano sa strane UIO) 35,00 %
3 Cijena 55,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.04.2021. 12:15

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
743-7-2-107-3-51/21
PODIJELI: