Nabavka usluga prodaje avionskih karata i hotelskog smještaja (ekstradicija-izručenje)

Datum objave: 02.09.2016. 09:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

928-7-2-45-3-23/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4263373560001
Kontakt osoba Mahir Midžić
Adresa Alije Đerzeleza 6
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 316-001
Faks (037) 227-796
Elektronska pošta jn@uzp.vladausk.ba
Internet adresa www.uzp.vladausk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge aviotransporta putnika i tereta, osim prijevoza pošte

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

48500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka usluga prodaje avionskih karata i hotelskog smještaja (ekstradicija-izručenje)


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka usluga prodaje avionskih karata i hotelskog smještaja (ekstradicija-izručenje) - ponovni postupak

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60400000-2 Usluge zračnog prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

48.500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vlada Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Alije Đerzeleza 6, 77 000 Bihać

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Vlada Unsko-sanskog kantona, Alije Đerzeleza br.6, 77000 Bihać


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Tehirza Jakupović
Adresa Alije Đerzeleza 6
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 316-017
Faks (037) 227-782
Elektronska pošta jakupovict@pravda.vladausk.ba
Internet adresa www.vladausk.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Tehirza Jakupović
Adresa Alije Đerzeleza 6
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 316-017
Faks (037) 227-782
Elektronska pošta jakupovict@pravda.vladausk.ba
Internet adresa www.vladausk.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
928-7-2-45-3-23/16
PODIJELI: