Nabavka usluga prokresa i krčenja šume i drugog rastinja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 422-1-2-1-275/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija,
TUZLA
Kontakt osoba: Senaid Imamović
Adresa: RUDARSKA 38
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150056
Telefon: 035304392
Faks: 035304355
Elektronska po{ta: j.mujic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prokresa i krčenja šume i drugog rastinja
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prokresa i krčenja šume i drugog rastinja
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji u prilogu tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
75.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
prema zahtjevu ugovornog organa iz tenderskog dokumenta
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Uslovi zadani tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
U skladu sa člano 24 ZJN i uslova iz tenderske dokumentacije
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa člano 25 ZJN i uslova iz tenderske dokumentacije
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
U skladu sa člano 26 ZJN i uslova iz tenderske dokumentacije
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 29.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 15,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Podružnica "Elektrodistribucija" Tuzla, Rudarska 38,
75000 Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ: JP Elektroprivreda BiH d.d, Podružnica
"Elektrodistribucija" Tuzla
Adresa: Rudarska 38, Tuzla
Identifikacijski broj: 4200225150056
Za domaće dobavljače broj transakcijskog računa je:
Broj bankovnog računa: 1549212004441751- Intesa Sanpaolo
banka d.d. BiH
Broj transakcijskog računa za inostrane dobavljače je:
IBAN: BA391601020000013652
BIC/SNJIFT: VAKUBA22
plaćanja van BiH. Primalac JP Elektroprivreda BiH
Kontakt osoba za tehnička pitanja je:
Azra Bešlagić tel. 035 304 460,
e-mail: a.beslagicŽelektroprivreda.ba
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Senaid Imamović
Adresa: RUDARSKA 38
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035304426
Faks: 035304355
Elektronska po{ta: sen.imamovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(A-6628-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: