Nabavka usluga redovnog održavanja i opravke motornih vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA BIHAĆ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 372-1-2-1-231/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać
Kontakt osoba: Amir Bišćević
Adresa: Bosanska 1
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4200211100072
Telefon: 037229933
Faks: 037229919
Elektronska po{ta: amir.biscevic@bhtelecom.ba
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Redovno održavanje i opravka motornih vozila BH Telecom-a
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
detaljno navedeni u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
detaljno navedeni u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
detaljno navedeni u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
detaljno navedeni u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.7.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.7.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Konferencijska sala, III Sprat, upravna zgrada pošte,
Bosanska br. 1, Bihać
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Redovno održavanje i opravka motornih vozila iz proizvodnog
programa Volksnjagen
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
26.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
sjedište dobavljača u Općini Bihać
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Redovno održavanje i opravka motornih vozila iz proizvodnog
programa Škoda i Seat
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
sjedište dobavljača u Općini Bihać
(A-8765-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: