Nabavka usluga resertifikacije i nadzornog audita sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2009

Datum objave: 30.08.2016. 13:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1179-7-2-216-3-103/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP KOMUNALNO BRČKO DOO
IDB/JIB 4600244130005
Kontakt osoba Vedrana Dragičević
Adresa Tina Ujevića br.66
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-349
Faks (049) 216-349
Elektronska pošta adnan.zaimovic@komunalno.ba
Internet adresa www.komunalno.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga resertifikacije i nadzornog audita sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2009 - 2 LOTA


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga resertifikacije i nadzornog audita sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2009 - 2 LOTA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacione tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
  72225000-8 Usluge ocjene i ispitivanja osiguranja kvaliteta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

9.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.9.2016. 13:15:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.9.2016. 13:45:00
Adresa i mjesto Kao u Aneksu A


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Vedrana Dragičević
Adresa Tina Ujevića br. 66
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-349
Faks (049) 216-349
Elektronska pošta vedrana.dragicevic@komunalno.ba
Internet adresa www.komunalno.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Vedrana Dragičević
Adresa Tina Ujevića br. 66
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-349
Faks (049) 216-349
Elektronska pošta vedrana.dragicevic@komunalno.ba
Internet adresa www.komunalno.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Nabavka usluga resetifikacije sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2015

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga resetifikacije sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2015

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacione tehnologije: savjetovanje, razvoj
programske podrške, internet i podrška
72225000-8 Usluge ocjene i ispitivanja osiguranja kvaliteta
Dodatni predmet(i)
sistema

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VI Dodatne informacije

Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Nabavka audit sistema upravljanja okolinom u skladu sa ISO 14001:2009

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka audit sistema upravljanja okolinom u skladu sa ISO 14001:2009

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacione tehnologije: savjetovanje, razvoj
programske podrške, internet i podrška
72225000-8 Usluge ocjene i ispitivanja osiguranja kvaliteta
Dodatni predmet(i)
sistema

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno definisano u tenderskoj dokumentciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Detaljno definisano u tenderskoj dokumentciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VI Dodatne informacije

Detaljno definisano u tenderskoj dokumentciji.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1179-7-2-216-3-103/16
PODIJELI: