Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja za 2014. godinu

Izvor: Glas Srpske, 10.04.2014.

Na osnovu člana 28 Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Sl. gl. RS" 36/09 ) SHP Celex, a.d. Banja Luka raspisuje

 

KONKURS ZA IZBOR REVIZORA

Finansijskih izvještaja za 2014. godinu

 

Predmet: revizija finansijskih izvještaja SHP Celex, a.d. Banja Luka za 2014. godinu

USLOVI UČEŠĆA

Učešće je otvoreno pod jednakim uslovima svim domaćim revizorskim kućama koje ispunjavaju zakonom propisane uslove i standarde za obavljanje ove djelatnosti. Od ponuđača se očekuje da uključi istorijat kuće i referentnu listu iz koje se vidi iskustvo ponuđača i sposobnost u pogledu revizije.

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE

Ponude će se vrednovati po osnovu:

• Ponuđene cijene

• Roka plaćanja (60 dana nakon dostavljanja izvještaja)

• Iskustva u obavljanju revizije

• Terminskog plana - rok dostavljanja konačnog izvještaja 15.1.2015.

• Plana i metodologije revizije

Podaci o poslovanju SHP Celex, a.d. Banja Luka i prethodni revizorski izvještaji mogu se naći na web site

1. Banjalučka berza a.d. Banja Luka (CELX)

2. SHP GROUP (www.shpqroup.eu)

Rok za dostavljanje ponuda je 12.5.2014. godine a iste dostaviti na adresu: SHP Celex, a.d. Banja Luka, Veljka Mlađenovića bb

Ponude moraju biti u zatvorenim kovertama s napomenom "NE OTVARATI- PONUDE ZA REVIZIJU"

Ponuđači će biti obaviješteni o izboru najbolje ponude u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke na godišnjoj Skupštini SHP Celex, a.d. Dodatne informacije se mogu dobiti na telefone:

00387 51 332 252 

00387 51 332 230             

ili e-mail

snijezana.tadic@shpgroup 

jelena.mutic@shpgroup.eu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: