Nabavka usluga revizije glavnih projekata za izgradnju višestambenih objekta u općinama: Čapljina (30 stanova), Kladanj (9 stanova i 10 stanova), Zavidovići (16 stanova), Vogošća (27 stanova), Ključ (9 stanova) i Orašje (25 stanova)

Datum objave: 30.07.2019. 14:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.07.2019.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

668-7-2-55-3-59/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
IDB/JIB 4200750400004
Kontakt osoba Kontakt osoba: Aldijana Ahmedhodžić Adresa: Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Telefon: 033/613-183 Faks: 033/613-395 e-mail:
aldijana.ahmedhodzic@fmroi.gov.ba,
Adresa Hamdije Čemerlića br. 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 214-865
Faks (033) 265-811
Elektronska pošta fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga revizije glavnih projekata za izgradnju višestambenih objekta u općinama Lot 1: Čapljina (30 stanova), Lot 2:
Kladanj (9 stanova i 10 stanova), Lot 3: Zavidovići (16 stanova), Lot 4: Vogošća (27 stanova), Lot 5: Ključ (9 stanova) i Lot 6:
Orašje (25 stanova)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Revizija glavnih projekata za izgradnju višestambenih objekta u općinama Lot 1: Čapljina (30 stanova), Lot 2: Kladanj (9
stanova i 10 stanova), Lot 3: Zavidovići (16 stanova), Lot 4: Vogošća (27 stanova), Lot 5: Ključ (9 stanova) i Lot 6: Orašje (25
stanova)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.8.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.8.2019. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.8.2019. 10:30:00
Adresa i mjesto Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Sarajevo, ul. Hamdije
Čemerlića br.2, VII sprat, soba 724


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Aldijana Ahmedhodžić
Adresa Hamdije Čemerlića br. 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 214-865
Faks (033) 265-811
Elektronska pošta fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Aldijana Ahmedhodžić
Adresa Hamdije Čemerlića br. 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 214-865
Faks (033) 265-811
Elektronska pošta fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Nabavka usluge revizije glavnog projekta za izgradnju višestambenog objekta u općini Čapljina (30 stanova)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1: Revizija glavnog projekta za izgradnju višestambenog objekta u općini Čapljina (30 stanova)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4401,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana primopredaje glavnih projekata

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je u mjestu sjedišta Ugovornog organa (Sarajevo)


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Nabavka usluge revizije glavnih projekata za izgradnju dva višestambena objekta u općinama Kladanj (9 stanova i 10
stanova)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2: Revizija glavnih projekata za izgradnju dva višestambena objekta u općinama Kladanj (9 stanova i 10 stanova)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2787,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana primopredaje glavnih projekata

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je u mjestu sjedišta Ugovornog organa (Sarajevo).


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3: Nabavka usluge revizije glavnog projekta za izgradnju višestambenog objekta u općini Zavidovići (16 stanova)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3: Revizija glavnog projekta za izgradnju višestambenog objekta u općini Zavidovići (16 stanova)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2347,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana primopredaje glavnih projekata

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je u mjestu sjedišta Ugovornog organa (Sarajevo).


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4: Nabavka usluge revizije glavnog projekta za izgradnju višestambenog objekta u općini Vogošća (27 stanova)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4: Revizija glavnog projekta za izgradnju višestambenog objekta u općini Vogošća (27 stanova)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3961,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana primopredaje glavnih projekata

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je u mjestu sjedišta Ugovornog organa (Sarajevo).


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5: Nabavka usluge revizije glavnog projekta za izgradnju višestambenog objekta u općini Ključ (9 stanova)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 5: Revizija glavnog projekta za izgradnju višestambenog objekta u općini Ključ (9 stanova)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1320,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana primopredaje glavnih projekata

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je u mjestu sjedišta Ugovornog organa (Sarajevo).


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6: Nabavka usluge revizije glavnog projekta za izgradnju višestambenog objekta u općini Orašje (25 stanova)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 6: Revizija glavnog projekta za izgradnju višestambenog objekta u općini Orašje (25 stanova)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3667,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana primopredaje glavnih projekata

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je u mjestu sjedišta Ugovornog organa (Sarajevo).

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
668-7-2-55-3-59/19
PODIJELI: