Nabavka usluga servisa mercedesovih vozila i vatrogasnih nadogradnji

Datum objave: 04.11.2016. 13:15 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.11.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

320-7-2-312-3-240/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB 4401012920007
Kontakt osoba Željka Morača
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-476
Faks (051) 244-576
Elektronska pošta javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Lot 1- Servis mercedesovih vozila i Lot 2- Servis vatrogasnih nadogradnji


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1- Servis mercedesovih vozila i Lot 2- servis vatrogasnih nadogradnji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

definisani predviđenim uslovima ugovora

III 4. Ograničenja za učešće

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač na propisan način registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

bez uslova

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

- LOT 1) - Da je ponuđač imao uspješno iskustvo u realizaciji jednog ili više ugovora sa predmetom
servisiranja mercedesovih vozila, u zadnje tri godine, u ukupnoj vrijednosti od namjanje 18.000,00 KM.
- LOT 2) - Da je ponuđač imao uspješno iskustvo u realizaciji jednog ili više ugovora sa predmetom
servisiranja vatrogasnih nadogradnji, u zadnje tri godine, u ukupnoj vrijednosti od namjanje 10.000,00 KM.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.11.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2016. 11:40:00
Adresa i mjesto Trg srpskih vladara 1


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1- Servis mercedesovih vozila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1- Servis mercedesovih vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora

18.000,00 KM bez PDV-a

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ugovor se zaključuje na period od godinu dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada BanjalukaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2- servis vatrogasnih nadogradnji

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2- servis vatrogasnih nadogradnji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora

10.000,00 KM bez PDV-a

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ugovor se zaključuje na period od godinu dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada Banjaluka
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
320-7-2-312-3-240/16
PODIJELI: