Nabavka usluga servisiranja CNG punionice i nabavka novog kompresora

Datum objave: 15.09.2016. 12:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

17-7-2-136-3-54/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200158020002
Kontakt osoba Adem Ćimić
Adresa Trg Fadile Odžaković Žute br. 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 445-120
Faks (033) 445-525
Elektronska pošta nabavke@sarajevogas.ba
Internet adresa www.sarajevogas.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

usluga servisiranja CNG punionice i nabavka novog kompresora

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka usluga servisiranja CNG punionice i novog kompresora

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50511200-2 Usluge popravaka i održavanja gasnih pumpi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

navedena u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PTC Butile

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja svrhe ugovora, ali ne duže od godinu dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

navedeni u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.9.2016. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Trg Fadile Odžaković Žute 4, 71000 Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
17-7-2-136-3-54/16
PODIJELI: