Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

AGENCIJA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ
BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 762-7-2-4-9/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Agencija za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Hiko Sijarić
Adresa: Džemala Bijedića bb PC "Kumrovec" Objekat B/IV
Poštanski broj: 71000
Opština /Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4201229350005
Telefon: 033721640
Faks: 033721650
Elektronska po{ta: info@rap.ba
Internet adresa:www.rap.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge servisiranja i održavanja motornih vozila
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluge servisiranja i održavanja motornih vozila
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 28.4.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Džemala Bijedića bb
PC "Kumrovec", ObjekatB/IV
71000 Sarajevo
(D-5591-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: