Nabavka usluga servisiranja i održavanja sistema klimatizacije i monosplit klima

Datum objave: 15.08.2016. 13:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1180-1-2-99-3-126/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB 4400959000002
Kontakt osoba Sanela Jungić
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 241-599
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sonja.plavsic@postesrpske.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje i održavanje sistema klimatizacije i monosplit klima

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.9.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

10,00 (ŽR NLB Razvojna banka 562-100-8000000-561)

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.9.2016. 11:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 93, Sala za otvaranje tendera


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Sanela Jungić
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-080
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sanela.jungic@postesrpske.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Sanela Jungić
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-080
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sanela.jungic@postesrpske.com
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Sanela Jungić
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-080
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sanela.jungic@postesrpske.com
Internet adresa


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sistem klimatizacije u hibridnoj pošti (PSC Banja Luka) - SPLIT SISTEM tip EDPAC-DA 15 BFWS proizvođač "YORK" *Sistem
hlađenja/zagrijavanja u Pošti 78101 Banja Luka (šalter sala, okrugla sala i govornice) *Sistem hlađenja/zagrijavanja Hitachi u
Aneksu *Sistemi ventilacije (PSC: Hibridna pošta i predtrezorski prostor) *Sistem hlađenja/zagrijavanja u server Sali Uprave
preduzeća

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

RJ PSC Banja Luka – Hibridna pošta – sistem klimatizacije SPLIT sistem EDPAC
Aneks Uprave Preduzeća- sistem hlađenja/zagrijavanja Hitachi
Pošta 78101 Banja Luka – sistem hlađenja/zagrijavanja - GA klimaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sistem ventilacije i hlađenja u objektu PC Bijeljina

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

• PC Bijeljina – sistem ventilacije i hlađenjaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Mono split klime, INVENTER sa autorestartom, Hitachi RAS/RAC 50ZH4 na lokacijama BackBone instalirane mreže

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacije BackBone instalirane mrežeANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Mono split klime, po Jedinicama Poštanske Mreže na cijeloj teritoriji Republike Srpske

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Održavanje sistema klimatizacije
SPLIT sistem, veličine 9,12,18 i 24.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1180-1-2-99-3-126/16
PODIJELI: