Nabavka usluga servisiranja i održavanja vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

DOM ZDRAVLJA STOLAC
DODATNA OBAVIJEST
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 169-7-2-4-8/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: DOM ZDRAVLJA STOLAC
Kontakt osoba: DARIO ŠUTALO
Adresa: KNEZA MIHAJLA VIŠEVIĆA BB
Poštanski broj: 88360
Općina/Grad: Stolac
IDB/JIB: 4227095340007
Telefon: 036858060
Faks: 036853305
Elektronska po{ta: dz.stolac@tel.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Razina: STOLAC
I.3.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Servisiranje i održavanje vozila Doma zdravlja Stolac
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Servisiranje i održavanje vozila sukladno potrebama Doma
zdravlja Stolac
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum:13.5.2014 Vrijeme:14:00 Adresa i mjesto:Ul kneza Mihajla
Viševića bb, Stolac 88360
(D-6246-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: