Nabavka usluga sistematskog ljekarskog pregleda za zaposlenike bez posebnih uslova rada

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHAĆ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 350-7-2-4-212/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podružnica Elektrodistribucija Bihać
Kontakt osoba: Sead Seferović
Adresa: Bosanska 25
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4200225151125
Telefon: 037229103
Faks: 037229109
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Sistematski ljekarski pregled
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Sistematski ljekarski pregled za zaposlenike bez posebnih uslova
rada ED Bihać
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 19.6.2014. Vrijeme: 14:00
Adresa i mjesto: Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać
Ul. Bosanska 25
77000 Bihać
Kancelarija protokola
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponuđač koji je zainteresiran za učešće u predmetnom
konkurentskom postupku za javnu nabavku dužan je dostaviti
pismeni zahtjev za učešće na ovlašteni fax 037/229-109.
Konkurentski zahtjev se može obezbjediti do 18.06.2014.godine na
adresi kao u ANEKSU A vremenu od 09-15 sati, u kancelariji
službe za komercijalne poslove poslove.
Dokumentacija se šalje poštom ili preuzima lično
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Sead Seferović
Adresa: Bosanska 25
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
Telefon: 037229103
Faks: 037229109
Elektronska po{ta: s.seferovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(D-8276-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: