Nabavka usluga sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u ŠG Gorica Šipovo

Datum objave: 27.09.2016. 13:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1172-1-2-230-3-484/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Jović Borivoj
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumers.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Gorica Šipovo


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga u šumarstvu na području Š.G. \\Gorica\\ Šipovo za drugu polovinu 2016. godine prema Proizvodno -
finansijskom planu. SLUČAJNI UŽICI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00 KM +PDV

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.10.2016. 08:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto ŠG Gorica Šipovo, Prve šipovačke brigade 1, 70270 Šipovo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Cijene po sezonama rada (LJeto - Zima) su usklađene u jedinstvenu cijenu, koja je prikazana u TD.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Jović Borivoj
Adresa Prve šipovačke brigade 1
Poštanski broj 70270 Šipovo (sp bl)
Opština/Grad Šipovo
Telefon (050) 371-420
Faks (050) 371-286
Elektronska pošta gorica@sumers.org
Internet adresa www.sumers.orgANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Gorica Šipovo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu: 35 P.J. Vitoroga u količini od 133 m³. Slučajni užici.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3983,35

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se ugovorom o izvođenju usluga

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Gorica ŠipovoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Gorica Šipovo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu: 43/2 P.J. Vitoroga u količini od 232 m³. Slučajni užici.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6512,24

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se ugovorom o izvođenju usluga

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Gorica ŠipovoANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Gorica Šipovo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu: 44/2 P.J. Vitoroga u količini od 140 m³ . Slučajni užici.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3449,60

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se ugovorom o izvođenju usluga

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Gorica ŠipovoANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Gorica Šipovo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu: 50 P.J. Vitoroga u količini od 126 m³. Slučajni užici.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3141,18

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se ugovorom o izvođenju usluga

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Gorica ŠipovoANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Gorica Šipovo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu: 71 P.J. Vitoroga u količiniP.J. Vitoroga u količini od 131 m³.
Slučajni užici.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3011,69

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se ugovorom o izvođenju usluga

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Gorica ŠipovoANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Gorica Šipovo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu 39 P.J. Gornji Janj u količini od 142 m³. Slučajni užici.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3672,12

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se ugovorom o izvođenju usluga

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Gorica Šipovo
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-1-2-230-3-484/16
PODIJELI: