Nabavka usluga sječe, izrade, primicanja i privlačenja šds, iznosa prostornog drveta i čišćenja postojećih traktorskih vlaka u ŠG Prijedor

Datum objave: 06.09.2016. 10:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1172-1-2-207-3-448/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Bursać Saša,dipl.inž.šum.
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumers.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Prijedor Prijedor


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa i izrada šds,primicanje i privlačenješds,iznos prostornog drveta ,čišćenje postojećih traktorskih vlaka,
po proizvodno-finansijskom planu za 2016 godinu.
Šumska uprava ``Prijedor ``odjeli 139/1 P.J.Kozara-Mlječanica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30331,05

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Prijedor

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se ugovorom o izvođenju usluga

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.9.2016. 08:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto ŠG Prijedor, Vožda Karađorđa 4/2 79101 Prijedor

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđačima je omogućen odlazak na lice mjesta kako bi se mogli upoznati sa uslovima terena na kojima će se
izvoditi radovi. Obilazak terena će se organizovati na 10 dana prije isteka roka za dostavljanje
ponuda.Zainteresovani dobavljači za obilazak terena trebaju se obratiti na adresu i kontakt osobe date u ANEKSA.
Procjenjena vrijednost ugovora je indentična za zimsku i ljetnu sezonu rada.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Bursać Saša,dipl.inž.šum.
Adresa Vožda Karađorđa 4/2
Poštanski broj 79101 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 243-121
Faks (052) 243-122
Elektronska pošta prijedor@sumers.org
Internet adresa www.sumers.org

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-1-2-207-3-448/16
PODIJELI: