Nabavka usluga skladištenja i zanavljanja kuhinjske soli

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 404-7-2-4-73/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Federalna direkcija robnih rezervi
Kontakt osoba: Lejla Nikšić
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 6
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200018950000
Telefon: 033207911
Faks: 033210138
Elektronska pošta: info@fdrr.gov.ba
Internet adresa:www.fdrr.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Skladištenje i zanavljanje soli
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Skladištenje i zanavljanje kuhinjske soli u količini od 707,7 tona,
trenutno uskladištena u "Solana" d.d. Tuzla
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 2.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Mula Mustafe Bašeskije 6, Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Mjesto izvršenja usluge je Tuzlanski kanton.
(D-7680-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: