Nabavka usluga škole plesa

Datum objave: 27.09.2016. 11:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1194-7-2-19-3-17/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "NAŠE DIJETE"
TUZLA
IDB/JIB 4209046740000
Kontakt osoba Lejla Ragibović Hadžić
Adresa Krečanska 3
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-921
Faks (035) 369-921
Elektronska pošta n-dijete@bih.net.ba
Internet adresa www.nasedijete.com.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge raznih škola - škola plesa


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge rane obuke plesa za djecu predškolske dobi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 80410000-1 Usluge raznih škola


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

11.000

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na svim odjeljenjima na području grada Tuzle

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

8 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće u skladu sa članom 45. Zakona o JNBiH

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno dato u TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.10.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Krečanska 3

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Svi zainteresovani kandidati zahtjev za preuzimanje TD mogu uputiti lično na adresu kao pod 1. ili putem faxa 035/369-921
ili na e-mail n-dijete@bih.net.ba
TD se ne naplaćuje.
Otvaranje ponuda se vrši na način predviđen članom 63.ZJNBiH vrijeme utvrđeno u poglavlju ovog obavještenja o nabavci.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1194-7-2-19-3-17/16
PODIJELI: