Nabavka usluga štampanja materijala

Datum objave: 16.09.2016. 12:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

166-7-2-25-3-18/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200872000007
Kontakt osoba Muhameda Humačkić
Adresa Trg Bosne i Hercegovine 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 286-074
Faks (033) 286-094
Elektronska pošta javne.nabavke@parlament.ba
Internet adresa www.parlament.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34188,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga štampanja materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga štampanja materijala i uvezivanja štampanih materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79800000-2 Štampanje i s tim povezane usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Okvirne količine date u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

uslovi definisani u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

uslovi definisani u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

uslovi definisani u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.9.2016. 14:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.9.2016. 17:00:00
Adresa i mjesto Zgrada Parlamentarne skupštine BiH, Trg BiH broj 1, Sarajevo, Mala sala/I.sprat

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije od strane ponuđača moguće je isključivo preko Portala e-Nabavke. Ugovorni organ u
ovom slučaju ne smije dostaviti tendersku dokumentaciju ponuđaču na druge načine (putem e-maila, pošte, i sl.).
Uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i odgovor na pojašnjenje, moguće je isključivo preko
Portala e-Nabavke. Uvjet za učešće u postupku javne nabavke je da ponuđač preuzme tendersku dokumentaciju sa Portala
e-Nabavke odnosno www.ejn.ba. Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije do 30.9.2016. do 12,00 sati.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
166-7-2-25-3-18/16
PODIJELI: