Nabavka usluga štampanja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 255-1-2-1-35/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Kontakt osoba: ANA GLUHOVIĆ
Adresa: VUKA KARADŽIĆA 30
Poštanski broj: 71123
Opština/Grad: Istočno Sarajevo
IDB/JIB: 4400592530000
Telefon: 057320330
Faks: 057320330
Elektronska po{ta: uisjnabavke@paleol.net
Internet adresa:www.ues.rs.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili
ugovora
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga štampanja
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga štampanja za potrebe Filozofskog fakulteta
Pale, knjige (Zbornik, Knjiga rezimea, Časopis Radovi, Naučne
monografije i studije, Male monografije, Spomenica
filozofskog fakulteta, "Značaj srpskog jezika i književnosti u
očuvanju identiteta Republike Srpske"), blok format A5, kese,
brošure, diplome, futrole, separati, sertifikati.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
83.760,70
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Filozofski fakultet Pale, ul. Alekse Šantića br. 1 71 420 Pale
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do 31. 12. 2014. godine
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Plaćanje za izvršene usluge se vrši putem trezora.
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:70,00 %
2. Rok izvršenja usluge, učešće:15,00 %
3. Način plaćanja (mogućnost odgođenog plaćanja), učešće:
15,00%
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 5.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 8.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Filozofski fakultet Pale, ul. Alekse Šantića br 1.
71420 Pale
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Ana Gluhović, Filozofski fakultet Pale
Adresa: ul. Alekse Šantića br. 1
Poštanski broj: 71420
Opština/Grad: Pale-RS
Telefon: 057227410
Faks: 057227410
Elektronska po{ta: sekretar@filozof.org
Internet adresa:www.ues.rs.ba
(A-5129-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: