Nabavka usluga štampanja

Datum objave: 20.09.2016. 11:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

679-7-2-22-3-14/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200736830004
Kontakt osoba Dario Šegrt
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 703-973
Faks (033) 202-721
Elektronska pošta dario.segrt@mhrr.gov.ba
Internet adresa www.mhrr.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga štampanja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga štampanja za potrebe Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79810000-5 Usluge štampanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano u tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18803,43

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH broj 3, 71000 Sarajevo.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.9.2016. 12:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 3, Sarajevo. Ured 116, prvi
sprat.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je dostupna na portalu Javnih nabavki (sistem "E-nabavke").
Tenderska dokumentacija se ne dostavlja na druge načine u skladu sa ZJN.
S obzirom da je ugovorni organ objavio tendersku dokumentaciju u sistemu "E-nabavke", postavljanje zahtjeva za
pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovora sa pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano
u sistemu "E-nabavke".


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Aida Rožajac
Adresa Trg BiH 3, ured protokola br. 119, prvi sprat
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 703-938
Faks
Elektronska pošta
Internet adresa www.mhrr.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Dario Šegrt
Adresa Trg BiH 3, ured 116/I
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 703-973
Faks (033) 202-721
Elektronska pošta dario.segrt@mhrr.gov.ba
Internet adresa www.mhrr.gov.ba

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
679-7-2-22-3-14/16
PODIJELI: