Nabavka usluga štampe

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JAVNA USTANOVA STUDENTSKI CENTAR U
LUKAVICI
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 520-7-2-4-43/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Studentski centar u Lukavici
Kontakt osoba: Valentina Tadić
Adresa: Vuka Karadžića 30
Poštanski broj: 71123
Opština/Grad: Istočno Sarajevo
IDB/JIB: 4400548390004
Telefon: 057340988
Faks: 057342354
Elektronska po{ta: s.centar@spinter.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
nabavka usluga štampe
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
nabavka usluga štampe
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 2.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: kao u koraku 1
(D-7653-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: