Nabavka usluga vršenja proljetne i jesenje sistematske deratizacije

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

OPŠTINA LAKTAŠI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 34-1-2-1-54/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Opština Laktaši
Kontakt osoba: Dragana Kovačević
Adresa: Karađorđeva 56
Poštanski broj: 78250
Opština/Grad: Laktaši
IDB/JIB: 4401140250006
Telefon: 051334248
Faks: 051334248
Elektronska po{ta: drakov@teol.net
Internet adresa:www.laktasi.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: LAKTAŠI
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Vršenje proljetne i jesenje sistematske deratizacije
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Vršenje proljetne i jesenje sistematske deratizacije na području
opštine Laktaši u 2014. godini
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u specifikaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
29.915,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
teritorija opštine Laktaši
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do kraja 2014. godine
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
13.5.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 20.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Karađorđeva 56 Laktaši
(A-6203-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: