Nabavka usluga zimskog održavanja lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2014/15

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

OPĆINA PROZOR-RAMA
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 394-1-2-1-30/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OPĆINA PROZOR-RAMA
Kontakt osoba: Ivica Tomić
Adresa: Kralja Tomislava b.b.
Poštanski broj: 88440
Općina/Grad: Prozor/Rama
IDB/JIB: 4227048340007
Telefon: 036771910
Faks: 036771342
Elektronska po{ta: nacelnik@prozor-rama.org
Internet adresa:www.prozor-rama.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: PROZOR/RAMA
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 8
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta na području
općine Prozor-Rama u sezoni 2014/15
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta na području
općine Prozor-Rama u sezoni 2014/15, u periodu od 01.11.2014. do
15.04.2015. god., sa mogućnošću produženja usluge na sezone
2015/16 i 2016/17 (sukladno čl. 11. st. 4. pod D2 ZJN BiH)
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 11.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 40 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:18.6.2014 Vrijeme:11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 18.6.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Općina Prozor-Rama, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440
Prozor, zgrada Općine (Ured načelnika)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuditelji mogu preuzeti tendersku dokumentaciju svakim radnim
danom u vremenu od 08,00-16,00 sati u prizemlju zgrade Općine
(Protokol). Naknada za T.D. se uplaćuje na broj računa:
3382102200070547 (UniCredit banka).
Za sve dodatne informacije ponuditelji mogu kontaktirati Ivicu
Tomića na broj: 036/771-916 ili Službu obnove i infrastrukture na
broj: 036/771-387.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta na području
općine Prozor-Rama u sezoni 2014/15
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
5.700,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena redovnog zimskog održavanja, učešće:70,00 %
2. Cijena vanrednog zimskog održavanja ("po pozivu",
učešće:30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta na području
općine Prozor-Rama u sezoni 2014/15
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
8.900,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena redovnog zimskog održavanja, učešće:70,00 %
2. Cijena vanrednog zimskog održavanja ("po pozivu",
učešće:30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta na području
općine Prozor-Rama u sezoni 2014/15
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
15.100,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena redovnog zimskog održavanja, učešće:70,00 %
2. Cijena vanrednog zimskog održavanja ("po pozivu",
učešće:30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta na području
općine Prozor-Rama u sezoni 2014/15
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
5.800,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena redovnog zimskog održavanja, učešće:70,00 %
2. Cijena vanrednog zimskog održavanja ("po pozivu",
učešće:30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta na području
općine Prozor-Rama u sezoni 2014/15
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
7.400,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena redovnog zimskog održavanja, učešće:70,00 %
2. Cijena vanrednog zimskog održavanja ("po pozivu",
učešće:30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta na području
općine Prozor-Rama u sezoni 2014/15
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
10.200,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena redovnog zimskog održavanja, učešće:70,00 %
2. Cijena vanrednog zimskog održavanja ("po pozivu",
učešće:30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta na području
općine Prozor-Rama u sezoni 2014/15
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
7.700,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena redovnog zimskog održavanja, učešće:70,00 %
2. Cijena vanrednog zimskog održavanja ("po pozivu",
učešće:30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta na području
općine Prozor-Rama u sezoni 2014/15
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
6.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena redovnog zimskog održavanja, učešće:70,00 %
2. Cijena vanrednog zimskog održavanja ("po pozivu",
učešće:30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
(A-7677-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: