Nabavka usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
TUZLANSKOG KANTONA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 332-7-2-4-9/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TUZLANSKOG
KANTONA
Kontakt osoba: Mirna Mujkić
Adresa: BOSNE SREBRENE BB
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209206450003
Telefon: 035228564
Faks: 035228573
Elektronska po{ta: birotk@hotmail.com
Internet adresa:www.birorada.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Javna nabavka usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 20.6.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Bosne srebrene bb
75 000 Tuzla
(D-8256-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: