Nabavka vijčaste pumpe sa postoljem i elektromotorom

Izvor: eKapija.ba, 30.04.2014.

Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča

Naš znak: 07-3769/14 Datum: 29.04, 2014, godine

 

Predmet: Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku vijčaste pumpe sa postoljem i elektromotorom

 

Pozivamo Vas da dostavite ponudu za:

1. Predmet ponude

1.1.1. Vijčastu pumpu sa postoljem i odgovarajućim elektromotorom prema sledećim karaktrristikama;

Medij: bazno ulje,

- v= 10°E (76cSt)

- t= 30°C,

- Q= 50 m3/h,

- p- 10 bara.

NAPOMENA: Zaptivanje semeringom

2. Priprema ponude

2.1.   Ponuda treba da sadrži sledeću dokumentaciju:

2.1.1. Puni naziv i adresa ponudača, broj telefona. e-mail adresa;

2.1.2.  Cijena ponudene robe:

2.1.3.  Paritet isporuke;

2.1.4.  Rok isporuke;

2.1.5.   Način plaćanja;

2.1.6.   Važnost ponude;

CIJENE ISKAZATI BEZ PDV-a

3. Dostava ponude

Ponude se dostavljaju lično ili popštom na adresu: „RAFINERIJA ULJA MODRIČA" a.d. Vojvode Stepe Stepanovica 49 74480 Modriča

Sa naznakom „ Ponuda za pumpu - ne otvarati"

Ponudač snosi sam sve troškove vezane za podnošenje ponude. Krajni rok za dostavljanje ponuda je: 16.05.2014. godine

Za sve dodatne informacije se možete obratiti u Sektor Održavanje-kontakt osoba

Tomić Bojan. maš.inž. Tel: +387 53 810 375. Fax +387 53 812 541, Mob: +387 65 140 466, E-mail: bojant@modricaoil.com

 

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: