Nabavka vodomaterijala u sklopu realizacije projekta vodosnabdijevanja naseljenog mjesta Modran

Datum objave: 27.09.2016. 14:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1293-1-1-139-3-151/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BIJELJINA
IDB/JIB 4400358930002
Kontakt osoba Mićo Rudić
Adresa Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 233-100
Faks (055) 210-162
Elektronska pošta javnab.sobn@gmail.com
Internet adresa www.sobijeljina.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vodomaterijala u sklopu realizacije projekta vodosnabdijevanja naseljenog mjesta Modran,SKP-n-01/16

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka vodomaterijala u sklopu realizacije projekta vodosnabdijevanja naseljenog mjesta Modran

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Bijeljina

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 (dvadeset) dana od dana zaključivanja Ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

15,00

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.10.2016. 13:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto Gradska uprava Grada Bijeljina

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima u skladu sa članom 55.ZJN BiH.Uz zahtjev je neophodno predati dokaz o
prethodnoj uplati iznosa od 15,00 KM za tendersku dokumentaciju, na Račun javnih prihoda grada Bijeljina broj:
555-001-00002959-16 (kod Nove banke AD Banja Luka filijala Bijeljina)ili broj:554-001-00004656-81(kod Pavlovic
International bank AD Bijeljina), vrsta prihoda: 729124, Grad Bijeljina 005, budžetska organizacija 9999999 sa
nazivom javne nabavke

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1293-1-1-139-3-151/16
PODIJELI: