Nabavka vreća za odlaganje medicinskog infektivnog otpada

Datum objave: 23.08.2016. 14:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1029-7-1-29-3-14/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA PRIJEDOR
IDB/JIB 4400715040002
Kontakt osoba MAJA GRANDIĆ
Adresa Vožda Karađorđa 2
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 211-503
Faks (052) 211-503
Elektronska pošta nabavke.dzprijedor@yahoo.com
Internet adresa www.domzdravljaprijedor.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vreća za odlaganje medicinskog infektivnog otpada


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka vreća za odlaganje medicinskog infektivnog otpada

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19640000-4 Vreće i kese za otpad od polietilena


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u Konkurentskom zahtjevu

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Naručioca, M. Milana Tepića bb, Prijedor

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno u Konkurentskom zahtjevu

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Vožda Karađorđa br.2, Prijedor, centralna zgrada, 2. sprat, sala za
sastanke

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zainteresovani ponuđači trebaju dostaviti zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije putem faksa na broj:
052/211-503 ili elektronske adrese: nabavke.dzprijedor@yahoo.com. Za dokumentaciju se ne plaća naknada.
Za sve dodatne informacije molimo Vas da nam se obratite pisanim putem, kontakt osoba: Grandić Maja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1029-7-1-29-3-14/16
PODIJELI: