Nabavka životnih namirnica za 12 mjeseci

Datum objave: 31.01.2018. 10:06 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.01.2018.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-1-1-48-3-17/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba Alen Hadžihuseinović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

53

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1855128,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka životnih namirnica za 12 mjeseci


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka životnih namirnica za 12 mjeseci

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.3.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.3.2018. 10:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.3.2018. 11:00:00
Adresa i mjesto Bolnička br. 25, Restoran Službe kliničke ishrane (Objekat TEB-a)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sve upite o pojašnjenju Tenderske dokumentacije postavljati isključivo putem Portala javnih nabavki BiH.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hljeb

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15811100-7 Hljeb

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

126000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Peciva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15812100-4 Peciva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9840,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Integralna peciva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15812100-4 Peciva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Krofne

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15810000-9 Hljebni proizvodi, svježa peciva i kolači

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6240,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pita 100 g

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15812120-0 Pite

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14040,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Proizvodi od lisnatog tijesta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15613300-1 Proizvodi od žitarica

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19320,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dvopek

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15821150-5 Dvopek

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sendviči

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15811510-4 Sendviči

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7920,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Keks

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15821200-1 Slatki keksi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21960,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Brašno i griz

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15612300-4 Brašno i griz od povrća

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7320,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Proizvodi od soje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15871210-9 Sos od soje

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1680,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Tjestenina za supu i rezanci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15850000-1 Tjestenine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Makaroni

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15850000-1 Tjestenine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10920,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Brašno i tjestenina bez glutena

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15612000-1 Brašno od žitarica ili povrća i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

780,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kolači

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15812200-5 Kolači

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Biskvit

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15820000-2 Dvopek i keksi; trajno pecivo i kolači

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19440,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Riža

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15614000-5 Obrađena riža

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

So, šećer i kafa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15872400-5 So
15831000-2 Šećer
Dodatni predmet(i)
15861000-1 Kafa

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11760,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Koncentrati za supu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15891400-4 Supe

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3180,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Supe

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15891400-4 Supe

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6180,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Povrće smrznuto

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15331100-8 Svježe ili zamrznuto povrće

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

96600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kisela salata i sirće

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15331000-7 Prerađeno povrće
Dodatni predmet(i) 15871100-5 Ocat i zamjene za ocat

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Slatki namazi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15871274-5 Namazi za sendviče

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

67440,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Puter i margarin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15431000-8 Margarin i slični proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

85800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sokovi 0,25l - tp

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15321000-4 Voćni sokovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20280,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sokovi 0,20l - tp

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15321000-4 Voćni sokovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14160,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Voda

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15981100-9 Negazirana mineralna voda

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11160,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Suho voće

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15332410-1 Suho voće

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12720,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čajevi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15863000-5 Čaj

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21360,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pire

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15310000-4 Krompir i proizvodi od krompira

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

31


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dodaci jelima

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Začini

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15872200-3 Začini

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2628,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

33


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kečap i permezan

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15871230-5 Kečap od paradajza

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1680,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

34


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Geršlo i leća

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15333000-1 Sporedni proizvodi od povrća

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7320,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

35


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Mlijeko u prahu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15511700-0 Mlijeko u prahu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17880,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

36


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vrhnje za kuhanje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15510000-6 Mlijeko i pavlaka

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2040,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

37


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Mlijeko 1/1 tp

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15511000-3 Mlijeko

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

78000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

38


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Mlijeko 0,5l tp

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15511000-3 Mlijeko

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29760,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

39


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Mlijeko 0,2l

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15511000-3 Mlijeko

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

40


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Jogurt, kefir, pavlaka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15551000-5 Jogurt i ostali fermentirani mliječni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

117600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

41


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ulje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15411200-4 Ulje za kuhanje

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23040,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

42


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sirevi i kajmak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15540000-5 Sirevi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

43


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sirevi topljeni - trokutići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15540000-5 Sirevi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

62040,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

44


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sirevi u listićima

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15540000-5 Sirevi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

89400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

45


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Topljeni sirevi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15540000-5 Sirevi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3960,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

46


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Puding i voćni jogurt

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15551000-5 Jogurt i ostali fermentirani mliječni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5880,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

47


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sirni namazi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15545000-0 Sirni namazi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

123600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

48


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Mliječni namazi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15500000-3 Mliječni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

120600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

49


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Smrznuta piletina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15112130-6 Pilići

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

76320,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

50


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Smrznuta junetina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15110000-2 Meso

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

51


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Svježe juneće meso

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15110000-2 Meso

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

142440,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

52


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Svježe teleće meso

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15111200-1 Teletina

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

129600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aANEKS B


Broj lota

53


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Svježe pureće meso

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15112120-3 Ćurke

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13440,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-aINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Clinical Center of the University of Sarajevo
UIN 4200089110002
Contact person Alen Hadžihuseinović
Address Bolnička 25
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 298-520
Fax number (033) 298-543
Email address amina.suko@kcus.ba
Website address www.kcus.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of foodstuffs for annual requirements

II 1.b. Description of the object of the contract

Foodstuffs for annual requirements

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 15000000-8 Food, beverages, tobacco and related products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

According to Tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

2.3.2018.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 14.3.2018. 10:30:00
Address and place Tender Documentation can be taken only trough public procurement portal BiH

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Your bids must be prepared and delivered only on original Tender documentation
KCUS, properly closed, sealed. The envelope must have the following written:
-Name and address of bidder/company with phone no. and fax no.
-Public bidding no: (number generated on the public procurement portal)
-NOTE: Do not open- The bids may be opened by Commission only
Late and incomplete bids will not be taken in consideration.
Your bids need to be delivered on the following address: Main protocol of KCUS, building of Techno Economic Block,
Bolnička no. 25 latest until 14.03.2018. 10:30h
Bids opening will be held at Restaurant of Clinical nutrition service (Techno Economic Block), 14.03.2018. 11:00h.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-1-1-48-3-17/18
PODIJELI: