(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka mazuta i predizolovanih cijevi

Datum objave: 22.04.2021. 15:04 / Izvor: Akta.ba, 22.04.2021.

PLAN JAVNIH NABAVКI ZA 2021. GODINU "TOPLANE - INS" a.d. Istočno Novo Sarajevo

 

Редни

број

Предмет набавке

 

Шифра ЈРН            

Лроцјењен вриједност

Врста поступка            

Оквирни datum 

покретања

постуика

Склапа ли се уговор или оквирни споразум            

Извори  финансирања

Напoмене

РОБЕ

 

1.

Набавка 1.100 тона мазута

09100000-0

705.000,00

Отворени поступак

Maj - Септембар

Уговор

Из властитих средстава

 

1

2.

Набавка лредизолованих цијеви:

Ул. Симе М. Сарајлиј

Позориште

44163120-7

32.000,00

Конкурентски поступак

Maj - Септембар

Уговор

Из властитих средстава

 

УКУПНО

 

737.000,00

 

 

 

 

 

 

 
 
 
I. Sarajevo, april, 2021. godine
 
Ovlašteno lice

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: