Nastavak 31. (trideset prve) redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 22.10.2016. 11:15 / Izvor: Glas Srpske, 22.10.2016.

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

Broj: 1-2.18195-1/16

Dana: 18.10.2016. godine

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS" br. 75/04 i 78/11), člana 46. tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, a u vezi sa članom 272. i članom 304. stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 127/08, 58/09 i 100/11), te Odluke Nadzornog odbora Društva sa 7. vanredne sjednice održane dana 18.10.2016. p, zakazujem NASTAVAK 31. (trideset prve) redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj.

Sjednica će se održati u (srijedu) 23.11.2016. godine u objektu željezničke stanice Banjaluka, Ul. Prote Nikole Kostića bb - sala Sekcije STD Banjaluka, sa početkom rada u 11 časova.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tijela: predsjedavajućeg, zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2015. godinu.

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2015. godinu.

4. Razmatranje izvještaja o realizaciJi akcionih planova u skladu sa preporukama iz Izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora RS o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj iz 2012. g. i 2014. godinu.

5. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Akcionog plana u skladu sa preporukama iz Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj iz 2014. godinu.

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2015. godinu.

7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka.

8. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana aktivnosti, mjera i radnji na realizaciji preporuka po Izvještaju nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2015. godinu.

9. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalans Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2016 - 2018. u 2016. godini.

10. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta o I (prvim) izmjenama i dopunama Statuta Željeznica RS a.d. Doboj.

11. Razmatranje Informacije o realizaciji Ugovora br. 7935/06 od 13.4.2006. godine (Željeznice RS a.d. Doboj – „ON-TRACK“ Češka Reggublika).

U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati u fijedu, 7.12.2016. godine, sa istim Dnevnim redom, na istom mjestu, sa početkom rada u 11 časova.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skuppggine, akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja Centralnog registra sastanjem nadan 13.11.2016. godine.

NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u Dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom, na inter-net stranici Društva www.zrs-rs.com i sajtu BL Berze, a u ostale propratne materijale u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju, ulica Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banjaluci, ulica Jasenovačkih logoraša or. 4/A, kancelarija br. 204. u dane 17, 18. i 22. novembra 2016. godine u vremenu od 10.30 do 13 časova.

Evidencija akcionara sa pravom glasa vršiće se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine, u vremenu od 10 do 10.50 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće se uzimati u razmatranje.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dr Ratko Đuričić, dipl. inž. saob

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: