Obavještenje dioničarima o emisiji dionica zatvorenom ponudom poznatom kupcu uz pravo preče kupnje

Izvor: Dnevni Avaz, 06.06.2014.

Javno preduzeće
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
d.d  Sarajevo


Sarajevo, 05.06.2014.


Broj: 01-10- 18302/14U skladu sa članom 25 Pravilnika o emisiji vrijednosnih papira ( Službene novine Federacije BiH, broj: 18/09, 87/10 i 112/12) JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo objavljuje:OBAVIJEST

dioničarima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

o emisiji dionica zatvorenom ponudom poznatom kupcu uz pravo preče kupnjeSkupština JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, održana dana 29.05.2014. godine je donijela Odluku o povećanju osnovnog kapitala emisijom dionica za iznos od 81.804.212,00 KM, broj: SD- 12083/14-31/3.1. i Odluku o emisiji dionica zatvorenom ponudom, broj: SD-12083/14-31/3.2. kojom se vrši emisija 1.152.172 redovnih (običnih) dionica, nominalne vrijednosti 71,00 KM po jednoj dionici unaprijed poznatom kupcu Federaciji BiH, odnosno Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije kao organu Federacije BiH koji vrši ovlaštenja u Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH d.d.

Sarajevo po osnovu učešća državnog kapitala. Odluke su dostupne na www.elektroprivreda.ba/lnvestitori/Odluke sa Skupštine društva

Prilikom ove emisije ostali dioničari JP Elektroprivrede BiH d.d - Sarajevo koji su na dan 29.05.2014 godine bili evidentirani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira imaju pravo preče kupnje radi zadržavanja učešća u osnovnom kapitalu JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo koje su imali prije ove emisije Izračunavanje pripadajućeg broja dionica po osnovu prava preče kupnje će se vršiti u skladu sa aktima Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH U skladu sa zakonom pravo preče kupnje dionica nije prenosvo Uplata novih dionica po osnovu prava preče kupnje ce se vršiti u novcu, po nominalnoj vrijednosti od 71,00 KM po dionici

Dioničari koji namjeravaju koristiti pravo preče kupnje o tome su se dužni izjasniti u roku od 14 dana od dana objave ove Obavijesti na jedan od slijedećih načina putem pošte na adresu JP Elektroprivreda BiH d d - Sarajevo, Vilsonovo šetalište broj 15, 71 000 Sarajevo-sa naznakom „Prijava za kupnju dionica", elektronskim putem na e-mail adresu investitori@elektroprivreda.ba ili na fax broj 033/751-905. Dioničari koji se ne izjasne u navedenom roku smatraće se da su odbili ponudu za kupovinu dionica po osnovu prava preče kupnje.

Dioničari koji se u navedenom roku izjasne da namjeravaju koristiti pravo preče kupnje će biti pismeno obaviješteni o pripadajućem broju dionica po osnovu prava preče kupnje, tačnom mjestu i vremenu za upis i uplatu dionica.

Planirano je da dioničari koji se u navedenom roku izjasne da namjeravaju koristiti pravo preče kupnje, nakon odobrenja ove emisije dionica od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, uplatu* dionica izvrše kod Banke depozitara - Intesa Sanpaolo Banka d d., na po jednom uplatnom mjestu u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Zenici i Banja Luci u periodu od 08.09.2014. do 15.09.2014. godine.

Ova Obavijest će se objaviti u dnevnim novinama „Oslobođenje", „Dnevni avaz", na web stranici Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira (www.sase.ba, kao i na web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.elektroprivreda.ba).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: