Obavještenje o dodjeli na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području Opštine Brod

Datum objave: 26.08.2016. 08:54 / Izvor: Akta.ba, 24.08.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

OBAVJEŠTENjE O DODJELI NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U SVOJINI

REPUBLIKE SRPSKE NA PODRUČJU OPŠTINE BROD

 

Poljoprivredno zemljište se može dodjeliti na korišćenje zainteresovanim licima putem zakupa u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 96/06, 87/07, 14/10 i 5/12), kao i putem koncesije u skladu sa Zakonom o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13).

Način, uslovi i postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta propisan je Pravilnikom o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 47/12, 65/15 i 45/16).

Poljoprivredno zemljište putem koncesije može se dodjeliti samo pravnim licima tj. privrednim društvima, dok putem zakupa može se dodjeliti fizičkim licima preduzetnicima i pravnim licima. Postupak dodjele poljoprivrednog zemljišta u oba slučaja se sprovodi putem Javnog poziva.

Poljoprivredno zemljište na korišćenje isključivo se daje radi obavljanja primarne poljoprivredne proizvodnje, a za korišćenje istog plaća se zakupnina koja je određena Pravilnikom o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske i koncesiona naknada koja se utvrđuje u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade i visine bankarske garancije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog vodnog dobra („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/14).

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u narednom periodu planira da dodijeli na korišćenje poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srpske na području opštine Brod, ukupne površine 490 ha, koje se nalazi u katastarskim opštinama: Kolibe Donje, Kolibe Gornje i Liješće.

Način na koji će se poljoprivredno zemljište dodjeliti, putem zakupa ili putem koncesije, Ministarstvo će usaglasiti sa jedinicom lokalne samouprave, a na osnovu stvarnih potreba i iskazanog interesa poljoprivrednih proizvođača koji na tom području žele da organizuju poljoprivrednu proizvodnju.

 

Stoga ovim putem pozivamo sva fizička lica, preduzetnike i privredna društva koja su registrovana u registar poljoprivrednih gazdinstava, a koja su zaintresovana za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike da Ministarstvu dostave pismo namjere.

Pismo namjere će se dostavljati na Obrazcu koji se nalazi u prilogu ovog obavještenja.

Zainteresovana lica pismo namjere mogu dostaviti najkasnije do 30.09.2016. godine, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske,

ul. Trg Republike Srpske br.1,

78 000 Banja Luka

ili neposredno putem Glavnog protokola Vlade Republike Srpske, na adresi

Trg Republike Srpske br.1, Lamela A, 78 000 Banja Luka.

 

Banja Luka,24.08.2016. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: