Obavještenje o podnesenim zahtjevima za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti u sektoru prirodnog gasa

Izvor: eKapija.ba, 03.06.2014.

Broj: 01-234-2/14
Datum: 3. jun 2014.

Na osnovu člana 14. Zakona o gasu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 86/07 i 121/12) i člana 15. Pravilnika o izdavanju dozvola (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 39/10 i 65/13), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske
 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o podnesenim zahtjevima za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti u sektoru prirodnog gasa

 

Akcionarsko društvo za transport i distribuciju gasa ''SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijelo je dana 30. aprila 2014. godine, Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) sljedeće zahtjeve za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti u sektoru prirodnog gasa:
• Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti transporta prirodnog gasa,
• Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanje sistemom za distribuciju prirodnog gasa,
• Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca prirodnim gasom,
• Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom.

U postupku obrade zahtjeva i priložene dokumentacije, utvrđeno je da su zahtjevi kompletni i da sadrže:
- popunjene originalne obrasce zahtjeva za izdavanje dozvola i
- izjave i dokaze koji potvrđuju navode iz podnesenih zahtjeva.

Status umješača u postupku izdavanja dozvole, Regulatorna komisija može odobriti pravnom ili fizičkom licu koje, u svom zahtjevu, obrazloži da ima poseban (vlastiti, direktan) interes da učestvuje u postupku i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole.

Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz zahtjeva u prostorijama Regulatorne komisije, dostaviti komentare, u pisanoj formi, na podnesene zahtjeve koji su objavljeni na internet stranici Regulatorne komisije "www.reers.ba", najkasnije do 10.06.2014. godine.

Komentari na podneseni zahtjev, kao i zahtjevi za sticanje statusa umješača u postupku dostavljaju se na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, Ulica Srpska broj 2, 89101 Trebinje, faksom na broj 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.


Predsjednik
Milenko Čokorilo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: