Obavještenje o podnesenim zahtjevima za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije i za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu Do

Datum objave: 10.09.2016. 09:58 / Izvor: Akta.ba, 10.09.2016.

Broj: 01-349-6/16

Datum: 09.06.2016. godine

 

Na osnovu člana 54. stav 1. i 2. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 15. Pravilnika o izdavanju dozvola ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 39/10 i 65/13) i člana 17. Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/13 i 60/16), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje

 

 

OBAVJEŠTENЈE ZA JAVNOST

o podnesenim zahtjevima za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije

i za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije

za Malu hidroelektranu "Do"

 

 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "STRAJKO" d.o.o. Trebinje, podnijelo je 30.05.2016. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije i Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije odnosno za Malu hidroelektranu "Do", na rijeci Bregava.

 

U postupcima obrade zahtjeva i priložene dokumentacije, utvrđeno je da su zahtjevi kompletni i da sadrže:

• popunjen originalni obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije (OB.04.01),

• popunjen originalni obrazac Zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije (OB.04.22) i

• izjave i dokaze koji potvrđuju navode iz podnesenih zahtjeva.

 

Status umješača u postupcima izdavanja dozvole i izdavanja sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Do", Regulatorna komisija može odobriti pravnom i fizičkom licu koje, u svom zahtjevu, obrazloži da ima poseban (vlastiti, direktan) interes da učestvuje u postupcima i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevima za izdavanje dozvole i izdavanje sertifikata.

 

Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz zahtjeva u prostorijama Regulatorne komisije, te dostaviti komentare, u pisanoj formi, na podnesene zahtjeve koji su objavljeni na internet stranici Regulatorne komisije: www.reers.ba

 

Komentari na podnesene zahtjeve, kao i zahtjev za sticanje statusa umješača u postupcima mogu se dostaviti najkasnije do 15.09.2016. godine, na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, Ulica Kraljice Jelene Anžujske broj 7, 89101 Trebinje, faksom na broj: 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

 

 Predsjednik

Vladislav Vladičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: