Obavještenje o podnesenim zahtjevima za izdavanje i produženje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana

Datum objave: 08.04.2021. 09:23 / Izvor: Dnevni Avaz, 08.04.2021.

Bosna i Hercegovina      

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE       

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,

RUDARSTVA i INDUSTRIJE           

 

Broj: 05-13/1-390/21

Mostar, 22.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15 i 54/19) i čl. 20. i 28. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 11.04.2021. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu: sektor.enerqije@fmeri.qov.ba

Telefax:               036 580 015

Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Alekse Šantića bb,

88 000 Mostar

 

Obavještenje za javnost

 

1.Obrt „ASEA", vi. Safet Sinanović podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solame fotonaponske elektrane ,,ASE 2-23", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 35 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 19.01.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

2.Privredno društvo „A&A S ENERGY" d.o.o. podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „Dešava 1" instalisane nazivne snage od 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 29,653 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 20.01.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

3.Privredno društvo ,,ENERGY TRADE" d.o.o. Usora, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane ,,ENERGY 4" instalisane nazivne snage od 999 kW i predviđene godišnje proizvodnje 1400,38 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 20.01.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

4.Privredno društvo „ECO-VVAT" d.o.o. Kiseljak podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solame fotonaponske elektrane „ECO-VVAT 1", instalisane nazivne snage od 150 kVV i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 300 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpuni sa danom 25.01.2021. godine.

Više informacija o podnesenim zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na vveb stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

5.Privredno društvo „ECO-VOLT" d.o.o. Kiseljak podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana „Ljubuški 2" i „ECO-VOLT 1", instalisane nazivne snage od po 150 kVV i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 300 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 25.01.2021. godine.

Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na vveb stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

6.Privredno društvo „Etno selo Menjik" d.o.o. Prozor-Rama podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „Menjik 2", instalisane nazivne snage od 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 29,5 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 29.01.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na vveb stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

7.Privredno društvo „Energv-Europa" d.o.o. Prozor-Rama podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana „Kruševo 1", „Kruševo 2", „Kruševo 3", „Kruševo 4", „Kruševo 5", „Kruševo 6", „Kruševo 7", „Kruševo 8", „Kruševo 9", „Kruševo 10", „Kruševo 11", „Kruševo 12", „Kruševo 13", „Kruševo 14", „Kruševo 15", „Kruševo 16", „Kruševo 17", „Kruševo 18", „Kruševo 19" i „Kruševo 20" instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 250 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 01.02.2020. godine.

Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

8.Proizvodnja električne energije „Ml EL", vi. Ivkić Marko, podnijela je zahtjev za

izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „Ml 23-1", instalisane nazivne snage 23 kVV i predviđene godišnje proizvodnje 36,677 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 01.02.2020. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

9 . Privredno društvo „ECO-VVAT" d.o.o. Kiseljak podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana „ECO-VVAT 2", „ECO-VVAT 3" i „ECO-VVAT 4", instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 300 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 02.02.2021. godine.

Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

10.Privredno društvo „ECO-VOLT" d.o.o. Kiseljak podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana „Ljubuški 1" i „ECO-VOLT 2", „ECO-VOLT 3" i „ECO-VOLT 4" instalisane nazivne snage od po 150 kVV i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 300 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 02.02.2021. godine.

Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana Irca mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

11.Obrt „KAEMA", Čapljina podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „KAEMA", instalisane nazivne snage 23 kVV i predviđene godišnje proizvodnje 40,40 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 02.02.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

12.Solarni kolektori „Ermina", Zenica podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ERMINA", instalisane nazivne snage 20 kW i predviđene godišnje proizvodnje 41,46 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 03.02.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

13.Obrt „ROMIĆ", vi. Ivan Romić podnio je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana „Ždrimci 1" i „Ždrimci 2", instalisane nazivne snage 23 kVV i predviđene godišnje proizvodnje 44,58 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 04.02.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

4.Privredno društvo „AUTO LIJANOVIĆI" d.o.o. Mostar podnijelo je zahtjev za izdavanje^ Energetske dozvole za izgradnju solame fotonaponske elektrane „Auto salon 4", instalisane* nazivne snage od 150 kVV i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 240 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 10.02.2021. godine'.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

15.Obrt ,,HM-Metal", Đurđevik podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „HM Metal", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 33,873 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 11.02.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

16.Privredno društvo „TEAM MEDIA" d.o.o. Vogošća podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solame fotonaponske elektrane „TM-1", instalisane nazivne snage od 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 240 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4> i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo daje isti potpun sa danom 12.02.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

17.Privredno društvo „ŠOLA" d.o.o. Tomislavgrad podnijelo je zahtjev za izdavanjeEnergetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana „ŠOLA 3", „ŠOLA 4",„ŠOLA 5", „ŠOLA 6", „ŠOLA 7", „ŠOLA 8", „ŠOLA 8", „ŠOLA 9", „ŠOLA 10", instalisanenazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 29,284MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) ičlanom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedenezahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 15.02.2021. godine.

Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva ijednom dnevnom listu.

 

18.Privredno društvo „T.VV.I." d.o.o. podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solame fotonaponske'elektrane ,,TWI", instalisane nazivne snage od 134 kVV i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 172,83 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 16.02.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

19.Privredno društvo „GEP" d.o.o. Bosanski Petrovac podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana ,,BP SOLAR 19", ,,BP SOLAR 20", instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 236,38 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 22.02.2021. godine.

Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

20.Privredno društvo „CAFFEMATIC" d.o.o. Tuzla podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „Caffematic", instalisane nazivne snage 20 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 25,75 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 23.02.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na vveb stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

21.Privredno društvo ,,MB KLAMER" d.o.o. Prozor-Rama podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solame fotonaponske elektrane ,,MB Klamer", instalisane nazivne snage 22,5 kVV i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 35 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i oglasi članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 23.02.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

22.Obrt S.D. „Kvesić", Gornji Vakuf podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „Kvesić 1", instalisane nazivne snage 23 kVV i predviđene godišnje proizvodnje 44,58 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 03.03.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

23.„ENERGO SOLAR" Prozor-Rama, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "Kivo 2" instalisane nazivne snage 22,5 kVV i predviđene godišnje proizvodnje 27 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članomt16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 04.03.2021 .godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

24.Privredno društvo „OKEAN" d.o.o. Posušje podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „Okean 1", instalisane nazivne snage 23 kVV i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 39,9 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 04.03.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

25.Privredno društvo „MERKEZ OIL" d.o.o. Novi Travnik podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solame fotonaponske elektrane „BRATSTVO 1", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 39,10 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 05.03.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. '

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

26.Privredno društvo „VRT" d.o.o. Ljubuški podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „VRT", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 48 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 05.03.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

27.Obrt ,,PAP-SOLLUX", vi. Ivan Paponja podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solame fotonaponske elektrane ,,PAP-SOLUX", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 53,48 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 09.03.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

28.Privredno društvo Mis Benz d.o.o. Posušje podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana „Mis Benz 1", i „Mis Benz 2", instalisane nazivne snage 23 kVV i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 43,7 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 11.03.2021. godine.

Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijamaMinistarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

29.Privredno društvo „GEO SPEKTAR" d.o.o. Široki Brijeg podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solame fotonaponske elektrane „GEO SPEKTAR", instalisane nazivne snage od 150 kVV i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 280,732 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdio daje isti potpun sa danom 12.03.2020. godine.

Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

30.Srodna djelatnost ,,JAL-ENERGY", Usora podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane ,,Jal-Energy 2", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 42,073 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 15.03.2021. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

31.Privredno društvo ,,DAČ Energv" d.o.o., Goražde podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solame fotonaponske elektrane ,,DAC 1", instalisane nazivne snage od 150 kVV i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 192,5 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdio da je isti potpun sa danom 19.03.2020. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu

 

32.Privredno društvo „EnergEtica" d.o.o. Sarajevo podnijelo je zahtjeve za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-425/19 i ED-426/19 sa rokom važenja do 15.05.2021 godine, za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana „Eco Swis 1" i „Eco Swis 2", instalisane nazivne snage po 999 kW i predviđene godišnje proizvodnje od 2065,279 i 2120,635 MVVh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente u skladu sa članom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 15.03.2021. godine.

Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

MINISTAR

Nermin Ožindić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
 • A&A SEnergy d.o.o. - Halida Hubjera broj 13 73101 Goražde

 • AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar - Bišće polje bb 88000 Mostar

 • CAFFEMATIC d.o.o Tuzla - Kovačevo selo - Trakilovići bb 75000 Tuzla

 • DAČ Energy d.o.o. - Rifeta Čutune broj 4 73101 Goražde

 • ECO-VOLT d.o.o. - Do bb 88363 Berkovići

 • ECO-WAT d.o.o - Do bb 88363 Berkovići

 • EnergEtica d.o.o. Sarajevo - Trg Heroja broj 32 71000 Sarajevo

 • Energi-Europa d.o.o. Prozor-Rama - Splitska bb. 88440 Prozor

 • Energy trade d.o.o. Usora - Žabljak bb 74230 Usora

 • ETNO SELO MENJIK d.o.o. Prozor-Rama - Ljubunci bb. (Menjik) 88440 Prozor

 • GEO SPEKTAR d.o.o. Široki Brijeg - Trnska cesta br. 1 88220 Široki Brijeg

 • GEP d.o.o. Bosanski Petrovac - Zdravka Čelara bb. 77250 Bosanski Petrovac

 • JAL ENERGY VL JOZO BEJIĆ - BEJIĆI BB 74230 USORA ŽABLJAK

 • MB KLAMER d.o.o. PROZOR-RAMA - Kralja Tomislava bb. 88440 Prozor

 • MERKEZ-OIL d.o.o. Novi Travnik - Mehmed Spahe broj 1 72290 Novi Travnik

 • MIS BENZ d.o.o. Posušje - Put za Grude br. 20 88240 Posušje

 • OKEAN d.o.o. Posušje - Dr. Petra Čule 22 88240 Posušje

 • PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE OR HM-METAL ŽIVINICE - NOVO NASELJE ĐURĐEVIK BB 75270 ŽIVINICE

 • PTP ŠOLA d.o.o. TOMISLAVGRAD - Kralja Zvonimira b.b. 80240 Tomislavgrad

 • SD ASEA VL.SAFET SINANOVIĆ - SINANOVIĆI BB 72220 ZAVIDOVIĆI

 • SOLARNI KOLEKTORI ERMINA VL PRGUDA ERMINA - ZAVNOBIH-A BR 107 72000 ZENICA

 • T.W.I. d.o.o. Kiseljak - Brestovsko bb. 71250 Kiseljak

 • Team:Media d.o.o. Sarajevo - Igmanska b.b. 71000 Sarajevo

 • VRT d.o.o. - Hrašljani 9 88320 Ljubuški