Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani TELE-COM 1 na objektu u Ulici Vrški put bb, opština Gornji Vakuf-Uskoplje

Izvor: eKapija.ba, 14.05.2014.

REGULATORNA KOMISIJA ZA   

ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K

 

U skladu sa članom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/05), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

 

da je 16.04.2014. godine pod brojem 06-03-361/10/14 primila od „BRATSTVO“ d.d. Gornji Vakuf - Uskoplje Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „TELE-COM 1“ na objektu u Ulici Vrški put bb, opština Gornji Vakuf-Uskoplje, instalisane snage 138 kW AC (123 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 131.017 MWh, uz uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 10. stav (2) odnosno članom 19. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci. Postupajući po članu 10. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava br. 33, Mostar. Pozivaju se sva zainteresovana lica da daju pisane komentare na podneseni zahtjev. Pisani komentari moraju biti potpisani.

Lica koja imaju direktan interes da učestvuju u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je interes različit od opšteg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umješača, o čemu odlučuje FERK u svakom pojedinačnom slučaju. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu učestvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umješači, a prisustvo javnosti je dobrodošlo.

Pisani komentari i zahtjevi za sticanje statusa umješača podnose se do 26.05.2014. godine do 11:00 sati, na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti i faksom na brojeve 036/333-507 i 036/333-508, odnosno na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba.

FERK će obavještavati javnost o daljem toku postupka izdavanja dozvole.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: