Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za potrebe izgradnje optičkog privoda za objekat FTTC Kruševica, koji se planira graditi na području općine Lukavac

Datum objave: 12.04.2021. 08:41 / Izvor: Dnevni Avaz, 12.04.2021.

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, na osnovu člana 124. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/06) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 31/15, 55/19 i 41/20), daje slijedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

 

,,BH TELECOM" d.d. Sarajevo, obratio se ovom Ministarstvu dana 24.02.2021. godine zahtjevom za izdavanje prethodne vodne saglasnosti sa vremenskim važenjem tri godine računajući od dana izdavanja rješenja, za potrebe izgradnje optičkog privoda za objekat FTTC Kruševica, koji se planira graditi na području općine Lukavac.

Sva zainteresirana lica svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od pet dana od dana objavljivanja ove obavijesti u dnevnom listu „Dnevni avaz", dati usmeno na zapisnik u prostorijama ovog Ministarstva ili dostaviti u pisanoj formi neposredno na protokol ili putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ul. Rudarska broj 57., 75 000 Tuzla.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: