Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu Grabovička rijeka

Izvor: Glas Srpske, 11.06.2014.

REGULATORNA KOMISIJA ,

ZA ENERGETIKU

REPUBLIKE SRPSKE

TREBINJE

 

Broj: 01-203-5/14

Datum: 10.6.2014. godine

 

Na osnovu odredbe člana 17. Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraCiji „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/13), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske

 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o podnesenom

Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi

izvor energije za Malu hidrelektranu "Grabovička rijeka"

 

Društvo za proizvodnju električne energije "E-PROMET" d.o.o. Kotor Varoš podnijelo je dana 14.4.2014. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu "Grabovička rijeka", Opština Kotor Varoš.

 

U postupku obrade zahtjeva i priložene dokumentacije, kao i dopune zahtjeva tražene od strane Rsgulatorns komisije, utvrđeno je da zahtjev sadrži:

• popunjen originalni obrazac Zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije (OB.04.22) i

• izjave i dokaze uz podneseni zahtjev.

 

Status umješača u postupku izdavanja sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Grabovička rijeka", Regulatorna komisija može odobriti pravnom i fizičkom licu koje, u Svom zahtjevu, obrazloži da ima poseban (vlastiti, direktan) interes da učestvuje u postupku i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje sertifikata.

 

Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz navedenog zahtjeva u prostorijama Regulatorne komisije, te dostaviti komentare, u pisanoj formi, na podneseni zahtjev koji je objavljen na internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba

 

Komentari na podneseni zahtjev, kao i zahtjev za sticanje statusa umješača u postupku dostavljaju se najkasnije do 17.6.2014. godine na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, Ulica Srpska broj 2, 89101 Trebinje, faksom na broj: 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba

Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

 

Predsjednik

Milenko Čokorilo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: