Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za oduzimanje dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom

Izvor: Glas Srpske, 16.05.2014.

REGULATORNA KOMISIJA

ZA ENERGETIKU

REPUBLIKE SRPSKE

TREBINJE

 

Broj: 01-253-2/14
Datum: 15.maj 2014.


Na osnovu člana 14. Zakona o gasu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 86/07 i 121/12) i člana 15. Pravilnika o izdavanju dozvola (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 39/10 i 65/13), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske


 

OBAVJEŠTAVA  JAVNOST

o podnesenom Zahtjevu za oduzimanje dozvole

za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom

 

Akcionarsko društvo za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa ''Gas Promet" Istočno Sarajevo-Pale (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijelo je dana 12. maja 2014. godine, Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za oduzimanje dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom.

U postupku obrade zahtjeva i priložene dokumentacije utvrđeno je da je zahtjev kompletan i da sadrži:
- popunjen originalni obrazac Zahtjeva za oduzimanje dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom (OB.04.19) i
- izjavu o tačnosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka.

Status umješača u postupku oduzimanja dozvole, Regulatorna komisija može odobriti pravnom ili fizičkom licu koje, u svom zahtjevu, obrazloži da ima poseban (vlastiti, direktan) interes da učestvuje u postupku i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevu za oduzimanje dozvole.

Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz zahtjeva u prostorijama Regulatorne komisije, dostaviti komentare, u pisanoj formi, na podneseni zahtjev koji je objavljen na internet stranici Regulatorne komisije "www.reers.ba", najkasnije do 20.maja.2014. godine.

Komentari na podneseni zahtjev, kao i zahtjevi za sticanje statusa umješača u postupku oduzimanja dozvole dostavljaju se na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, Ulica Srpska broj 2, 89101 Trebinje, faksom na broj 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.
 

Predsjednik
Milenko Čokorilo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: