Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za objekte za tov pilića, projektovanog kapaciteta 13.000 mjesta za piliće, opština Prnjavor

Izvor: Glas Srpske, 14.04.2014.

REPUBJLIKA SRPSKA VLADA

Ministarstvo za prostorno uređenje,

građevinarstvo i ekologiju

Banjaluka

Trg Republike Srpske 1


Na osnovu člana 39. i člana 88. Zakona o zaštnti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12) i člana 2. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 124/12) Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju obavještava zainteresovanu javnostO PODNOŠENjU ZAHTJEVA ZA IZDAVANjE EKOLOŠKE DOZVOLEZa objekte za tov pilića na lokaciji k.č. broj 429/4 K.O. Donji Palačkovci, opština Prnjavor, projektovanog kapaciteta 13.000 mjesta za piliće. Podnosilac zahtjeva: Popović (Mitra) Novak, Donji Palačkovci, opština Prnjavor

Dana 26.3.2014. godine, podnosilac zahgjeva Popović (Mitra) Novak, Donji Palačkovci, opština Prnjavor, preaaoje ovom Ministarstvu zahtjev za idavanje eksioške dozvole za objekte za tov pilića na lokaciji k.č. broj 429/4 KO. Donji Palačkovci, opština Prnjavor, projektovanog kapaciteta 13.000 mjesga za piliće.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u zahtjev za eksiošku dozvopu i priloženu dokumentaciju u prostorijama opštine Prnjavor, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti ovom ministarstvu mišljenje o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, u pisanoj formi.

 

Srebrenka Golić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: