Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za postrojenje pjeskolova (separatora) u sklopu postojeće mreže industrijske kanalizacije na parceli označenoj kao k.č. broj 1165/1 K.O. Modriča

Datum objave: 31.08.2016. 12:13 / Izvor: Glas Srpske, 31.08.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

Ministarstvo za prostorno uređenje,

građevinarstvo i ekologiju Banjaluka,

Trg Republike Srpske 1

 

Na osnovu člana 39. i člana 88. Zakona o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12 i 79/15) i člana 2. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 124/12) Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i eko-ogiju obavještava zainteresovanu javnost

 

O PODNOŠENjU ZAHTJEVA

ZA IZDAVANjE EKOLOŠKE DOZVOLE

Za postrojenje pjeskolova (separatora)

u sklopu postojeće mreže industrijske kanalizacije

na parceli označenoj kao k.č. broj 1165/1 K.O. Modriča

na teritoriji opštine Modriča.

Podnosilac zahtjeva: "Rafinerija ulja Modriča" a.d.

Modriča

 

Dana 11.8.2015. godine, podnosilac zahtjeva "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča, predao je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za postrojenje pjeskolova (separatora) u sklopu postojeće mreže industrijske kanalizacije, na parceli označenoj kao k.č. broj 1165/1 K.O. Modriča, na teritoriji opštine Modriča. Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u zahtjev za ekološku dozvolu i priloženu dokumentaciju u prostorijama opštine Modriča, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti ovom ministarstvu mišljenje o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, u pisanoj formi.

 

MINISTAR

Srebrenka Golić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: