Obavještenje o prijavi koncentracije privrednog subjekta Coca-Cola Hellenic Bottling Company - Srbija, Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd nad privrednim subjektom Bambi a.d. Požarevac, Srbija

Datum objave: 06.05.2019. 10:11 / Izvor: Oslobođenje, 06.05.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA
Konkurencijsko vijeće

Broj: UP-06-26-1-004-9/19
Sarajevo, 3.5.2019. godine

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25., a u vezi sa članom 16. stav (4) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH 48/05, 76/07 i 80/09) daje

 

OBAVJEŠTENJE
o Prijavi koncentracije

 

1. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je dana 4.3.2019. godine, zaprimilo Prijavu koncentracije privrednog subjekta Coca-Cola Hellenic Bottling Company- Srbija, Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd na adresi Batajnički drum 14-16 11080 Beograd, Srbija kojom isti namjerava steći isključivu kontrolu nad privrednim subjektom Bambi a.d. Požarevac, Đure Đakovića bb, Požarevac, Srbija.

2. Predmetna koncentracija, prema podacima iz Prijave koncentracije, će imati efekat na tržištu veleprodaje konditorskih proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine.

3. Konkurencijsko vijeće poziva sve zainteresovane privredne subjekte koji djeluju na navedenom relevantnom tržištu, kao i na drugim tržištima na kojima bi predmetna koncentracija mogla imati efekat, te druge institucije ili udruženja koje imaju relevantna saznanja o navedenom tržištu da mogu dostaviti pisane primjedbe i mišljenja putem e-maila: kontakt@bihkonk.gov.ba. faxa: 033/251-408 ili poštom na adresu Dubrovačka 6, 71 000 Sarajevo, u vremenskom roku od 7 dana od dana objave Obavještenja.

4. Ovo Obavještenje bit će objavljeno u dnevnim novinama i na web stranici Konkurencijskog vijeća (www.bihkonk.gov.ba)

 

Predsjednica
Adisa Begić

Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Dubrovačka 6
el: + 3S7 33 251 406. Fax: + 3S7 33 251 408
http:/www.bihkonk.gov.ba/

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: