Odbija se prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad društvom M.T.S. ŠPED d.o.o. Usora

Datum objave: 25.02.2021. 13:02 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud u Zenici, stečajni sudac Sanja Pavlić u stečajnom postupku nad društvom "M.T.S. ŠPED" d.o.o. Alibegovci b.b. - Usora, Društvo za prijevoz trgovinu i usluge, Export-import, Alibegovci bb, Usora, odlučujući o prijedlogu društva "M.T.S. ŠPED" d.o.o. Alibegovci b.b. - Usora, Društvo za prijevoz trgovinu i usluge, Export-import, Alibegovci bb, Usora, za provođenje stečajnog postupka nad navedenim društvom, nakon provedenog ročišta 21.12.2020. godine, kome su prisustvovali za predlagatelja Anto Matić, direktor društva i sudski vještak ekonomske struke Izudin Alić iz Tešnja, donio je 09.02.2021. godine sljedeće

 

RJEŠENJE


Odbija se prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad društvom "M.T.S. ŠPED" d.o.o. Alibegovci bb, - Usora, Društvo za prijevoz trgovinu i usluge, Export-import, Alibegovci bb, Usora, zbog nepostojanja stečajne mase, te se nalaže brisanje ovog društva iz sudskog registra zavedenog pod brojem 43-01-0127-09 (stari broj 1-6636), a po pravomoćnosti ovoga rješenja.

 

 

Broj 43 0 St 189573 20 St
09. februara 2021. godine
Zenica
(03-3-502/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: